sekretariat Brak komentarzy

Dnia 23 marca 2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się konkurs przyrodniczy, w którym uczestniczyło 216 dzieci.  Konkurencje odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Młodszą grupę reprezentowały Reniferki i Panterki- sześciolatki z Miejskiego Przedszkola w Lubawie oraz dzieci z klas pierwszych, starszą – trzecioklasiści. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą. Dzieci rozpoznawały owoce za pomocą zmysłu smaku, wskazywały czynniki warunkujące rozwój rośliny, układały z puzzli ilustrację drzewa iglastego i liściastego oraz nazwały ich owoce, które poznawały dotykiem. Starsi uczniowie dobrze radzili sobie z grupowaniem  ilustracji liści i owoców do nazw drzew leśnych, określaniem warstw lasu oraz przyporządkowaniem  obrazków zamieszkujących je zwierząt. Wszystkie dzieci wykonały piękne prace plastyczne na temat ,,Wiosenny las”. W nagrodę uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami i cukierkami. Organizatorkami konkursu była R. Grochocka, A.Hejda, D. Liszewska i G.Ossowska

Artykuł/zdjęcia: Grażyna Ossowska/ Agnieszka Hejda