Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Dnia 26 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla klas trzecich. W konkursie wzięło udział 14 uczniów (po 2 przedstawicieli z każdej klasy). Celem konkursu było kształcenie wrażliwości ortograficznej, promowanie poprawnej polszczyzny i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy. Uczestnicy zmagali się z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością zasad ortografii, np. uzupełnianie brakujących liter w wyrazach, poprawne podpisywanie rysunków, odszyfrowanie i zapisanie ukrytych wyrazów, rozwiązywanie rebusów, krzyżówki oraz zagadek.
Zwycięzcami zostali uczniowie , którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością zastosowania ich w praktyce.

Laureaci konkursu:

I miejsce- Karina Wróblewska, kl. IIIg
II miejsce- Aleksandra Ewertowska, kl. IIIf i Oskar Sendlewski kl. IIIb
III miejsce- Wiktoria Lewandowska, kl. IIIc
Wyróżnienia: Oliwier Maćkiewicz, kl. IIIa, Maja Kłosowska, kl. IIIf i Liliana Buczkowska kl. IIIa

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy:
Gabriela Piwowarska
Renata Pokojska

Artykuł/zdjęcia: G. Piwowarska, R. Pokojska/A. Hejda