Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Specjaliści szkolni we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubawie zapraszają uczniów kl. I-VIII SP do udziału w konkursie.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą Śnieżny Dekalog.

Konkurs promuje bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

Technika pracy dowolna – rysunek, plakat, film (do 60sekund maksymalnie).

Koordynatorem konkursu na terenie szkoły jest psycholog – Małgorzata Niedźwiecka.

Prace składać można do 26.02.2021r.:

kl. I-III do wychowawców.
kl. IV-VIII robiąc zdjęcie pracy i wysyłając na adres e-mail: niedzwiecka.malgorzata@sp.lubawa.pl

Czekają atrakcyjne nagrody!!

Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W załączonym pliku plakat wydarzenia. Szczegółowe informacje i regulamin na stronie

https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html