Agnieszka Hejda Brak komentarzy

    W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zainicjowała kilkuetapowy projekt współpracy z Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Według planów jego realizacja zakończy się w bieżącym roku szkolnym. Celem współpracy jest m.in. przybliżenie uczniom średniowiecznej historii naszego miasta, a zwłaszcza pogłębienie wiedzy o Zamku Biskupów Chełmińskich i jego mieszkańcach. Do tej pory zrealizowano pierwszy z czterech etapów – zwiedzanie przez poszczególne klasy obiektu znajdującego się na pozostałościach lubawskiego zamku. Odbywało się ono pod opieką nauczycieli historii i przy pomocy pani Beaty Zielińskiej, która oprowadzała uczniów po obiekcie. Oprócz podstawowych wiadomości uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem zamku np. jak wyglądało jego średniowieczne ogrzewanie, dlaczego cis jest trującym drzewem, do czego służyły liczmany. W najbliższym czasie, w listopadzie, realizowany będzie drugi etap współpracy – przeprowadzenie na terenie LCAS żywej lekcji historii. Uczniowie wezmą udział    w zajęciach warsztatowych. W klasach IV-V uwaga  

skupiona będzie na poznaniu budowy     i funkcji średniowiecznych zamków. Biorący udział w zajęciach dokonają próby rekonstrukcji tego typu budowli ze specjalnych mini cięgieł, wcześniej poznając  charakterystyczne cechy architektury romańskiej i gotyckiej.   Poznają też ogólną historię tzw. Biblii Gutenberga.

    Uczniowie klas VI-VIII wezmą udział w warsztatach, których tematyka dotyczyć będzie historii pisma, powstawania książek, kaligrafii. Niemałym wyzwaniem dla uczniów będzie „przeniesienie się w czasie” do średniowiecznego skryptorium i samodzielnego zapisanie gęsim piórem na pergaminie swojego inicjału. Dodatkowo uczniowie metodą dramy poznają krótką historię wybranych biskupów chełmińskich – mieszkańców lubawskiego zamku. Zajęcia wzbogacone będą krótkimi projekcjami filmowymi i prezentacją multimedialną. W kolejnym semestrze planowane są działania z udziałem mieszkańców, oraz gra miejska poświęcona patronowi naszej szkoły, Mikołajowi Kopernikowi.

Zespół nauczycieli historii.