Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Karolina Aleksandrowicz zdeklasowała konkurentów i zdobyła ponad połowę głosów wszystkich uczniów w wyborach na „Dziecięcego Burmistrza Lubawy”. Nagrodą w tym konkursie było „burmistrzowanie” przez jeden dzień i poznanie kulis funkcjonowania Urzędu Miasta.

8 czerwca Karolina rozpoczęła swój dzień w Urzędzie Miasta Lubawa od spotkania z burmistrzem – Maciejem Radtke. Była to okazja do zadania pytań m.in. o planowany remont Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, której jest uczennicą.

Następnie dziewczynka poznała pracę Referatu Finansowego, gdzie dowiedziała się o dochodach i wydatkach oraz zapoznała się z kluczowym dokumentem finansowym – budżetem miasta. Pomimo, że jak sama przyznała matematyka nie jest jej ulubionym przedmiotem, to najbardziej zafascynowały ją kwestie związane z podatkami.

Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie się z pracą Referatu Organizacyjnego, o których zadaniach opowiedziała sekretarz miasta – Katarzyna Żuchowska. Karolina uzyskała informacje o roli Rady Miasta Lubawa oraz jej funkcjonowaniu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji urzędowej.

W Referacie Spraw Społeczno – Obywatelskich i Obrony Cywilnej Dziecięca Burmistrzyni mogła poznać szeroki zakres spraw, którymi zajmuje się Urząd Miasta. Jako zamiłowana kickboxerka największą uwagę poświęciła zagadnieniom związanym z dofinansowaniem działań klubów sportowych.

Karolinie udało się również przeprowadzić krótką rozmowę z zastępcą burmistrza miasta Lubawa – Stanisławem Kieruzelem, który opisał jej w jaki sposób działania urzędu odpowiadają na potrzeby mieszkańców.

Ostatnim przystankiem dziewczynki był Referat Inwestycyjny, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji gdzie zapoznała się z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem porządku w mieście, działaniami w zakresie ochrony środowiska oraz wyruszyła „w teren” na realizowaną inwestycję w pobliżu zamku.

– Jestem zmęczona, ale było fajnie – tak podsumowała swoją wizytę w Urzędzie Miasta Lubawa.