Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Ostródzcy policjanci ruchu drogowego, asp. sztab. Robert Kowanda i st. post. Paulina Jastrzębska, prowadzili na terenie szkoły działania „NURD”, które miały na celu zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego”, czyli pieszych i rowerzystów. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze przypominali o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, a także przypominali, jak ważne jest ich stosowanie.

9 marca 2022 r. klasa VII b i VII f uczestniczyła w spotkaniu z policjantami ruchu drogowego, którzy przeprowadzili pogadanki nt. bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Mają one wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz rowerzystów.

Policjanci mówili o wykroczeniach pieszych przechodzących przez drogę w miejscu niedozwolonym, rowerzystów, którzy nieprawidłowo poruszają się po drodze.

Działania te są realizowana po kątem eliminowania negatywnych zachowań wśród pieszych. Jednak jej celem jest także reagowanie na przewinienia kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem mogą narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze przypominali o  obowiązku noszenia elementów odblaskowych, a także przypominali jak ważne jest ich stosowanie.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

Podziękowania dla Grupy SPEED KPP Ostróda i dla Banku Spółdzielczego w Lubawie.