sekretariat Brak komentarzy

Podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na zajęciach sportowych.

Bezpieczne i niebezpieczne zachowania zostały przedstawione na plakatach, które były i będą pomocne przy omawianym zagadnieniu.

Po przeprowadzonych lekcjach pokazowych nasi uczniowie mają jeszcze większą świadomość nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole.

To działanie zostało podjęte w ramach Programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Artykuł/zdjęcia: Nauczyciele wychowania fizycznego