Agnieszka Hejda Brak komentarzy

5 kwietnia 2018 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie uczennice drugiej klasy gimnazjalnej przedstawiły inscenizację wiecu wyborczego Anny Piaseckiej.
98 lat temu – 2 maja 1920 roku Anna Anastazja Piasecka otrzymała mandat poselski z ramienia Narodowego Stronnictwa Robotników i była jedną z ośmiu kobiet zasiadających w pierwszym po odzyskaniu niepodległości Sejmie II Rzeczypospolitej.

Nasza bohaterka urodziła się w 1882 roku w Feliksowie niedaleko Brodnicy. Była pedagogiem. Uczyła języka polskiego. W 1919 roku utworzyła pierwsze polskie przedszkole, a przy nim szkółkę dla starszych dzieci w Kwidzynie. Była mężatką. Miała czworo dzieci.
Bardzo mocno zaangażowała się w akcję plebiscytową na Warmii, Mazurach i Powiślu, przekonując do głosowania za Polską.
W efekcie tej działalności bojówkarze niemieccy zorganizowali napad na jej dom. Po plebiscycie opuściła Powiśle i przeprowadziła się do wsi Wonna niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego. Potem zamieszkała w Toruniu.

Podczas pełnienia swojego mandatu poselskiego należała do Komisji Opieki Społecznej. Współpracowała z siedmioma innymi posłankami, chociaż należały do różnych partii. Sukcesem było zapisanie praw wyborczych kobiet w Konstytucji marcowej z 1921 r.
Wspólnie z innymi posłankami głosowała za ustawą antyalkoholową.

Kandydowała też do Sejmu I kadencji w 1922 r., ale nie uzyskała mandatu.
W 1971 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarła w 1980 roku i jest pochowana na cmentarzu w Toruniu.

Uczennice przedstawiły program wyborczy kandydatki oraz partii, z ramienia której startowała – Narodowego Stronnictwa Robotników.
Inscenizacja była jednym z punktów programu umożliwiającego udział w XXIV Sesji Dzieci i Młodzieży. Przygotowały ją: Karolina Bagińska, Laura Wrońska oraz osoby wspomagające Paweł Behrent, Martyna Szpanowska i Aleksandra Kowal z klasy II e oraz Mateusz Rytlewski z klasy III a pod opieką pani Teresy Kłosowskiej.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział w inscenizacji wiecu, m.in. burmistrzowi miasta panu Maciejowi Radtke, radnym miasta, Młodzieżowej Radzie Miasta, dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicielom Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Bractwa Rycerskiego, uczniom, harcerzom, mieszkańcom Lubawy oraz mediom.
Dziękujemy również dyrekcji i pracownikom MOK za udostępnienie sali oraz pomoc w przygotowaniu scenografii.

Artykuł/zdjęcia:Teresa Kłosowska