Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia dzieciom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.
    Dnia 8 października 2020 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej Budka Lęgowa 2020. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, rozwieszanie budek odbyło się nie w lesie lecz na terenie parków miejskich znajdujących przy ulicy Dworcowej. Przymocowano do drzew 20 budek oraz 2 schrony dla nietoperzy. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Pan Henryk Żmijewski i Michał Kanterewicz. Akcja zakończyła się tradycyjnym ogniskiem na terenie OSiR Lubawa. Tegoroczna innowacja o charakterze ekologicznym jest w naszej szkole przeprowadzana już po raz ósmy.
 Artykuł: Michał Kanterewicz