Agnieszka Hejda Brak komentarzy

4 września 2023 r. o godz. 9.00 w hali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, by uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Przybyli tez zaproszeni goście: pan Maciej Radtke – burmistrz Miasta Lubawa, pan Jan Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta, pan Sławomir Jamroży – zastępca burmistrza miasta, radni: pani Anna Tańska, pan Jerzy Brodowski, pan Janusz Sobiechowski, pan Marek Mazurowski, pan Piotr Rolka, pan Dariusz Kawka, komisarz Roman Gancarz,  pan Bolesław Zawadzki – prezes PWiK w Lubawie, pani Anita Grubalska-Brodawka – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie, pani Lucyna Janus – dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie, pani Krystyna Treder – p.o. dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie, pani Iwona Zielińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, pani Lidia Pankiewicz – kierownik WTZ w Lubawie, pan Jacek Różański – dyrektor OSiR w Lubawie oraz media.

Po odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości jako pierwszy głos zabrał zastępca burmistrza Sławomir Jamroży. Pierwsze słowa skierował do uczniów klas pierwszych, których przywitaliśmy gromkimi brawami. Dla części z Was (…) dla klas 0-IV będzie to rok pełen nowości. Już jutro rozpoczniecie naukę w budynku przy ul. Rzepnikowskiego. Ten obiekt, który ma blisko 50 lat, doczekał się generalnego remontu. (…) Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego życzymy Wam pasji w poznawaniu tego świata, jak najlepszych wyników w nauce i pamiętajcie, uczycie się tylko dla siebie (…). Potem głos zabrał pan Jan Sarnowski, który szczególnie ciepło przywitał uczniów i rodziców klas pierwszych. Nawiązał w swoich słowach do wyremontowanej szkoły, która zrobiła na przewodniczącym ogromne wrażenie. Niech nauka będzie dla Was przyjemnością.

Dyrektor szkoły pan Mirosław Kowalczyk przywitał wszystkich zebranych, w szczególności pierwszoklasistów. Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. Szacunek i dbanie o własne dobro w bieżącym roku szkolnym będzie dla nas priorytetem. (…) Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście w tych murach poznali sami siebie, odkryli własne talenty i możne strony (…). W imieniu społeczności szkolnej dyrektor serdecznie podziękował radnym Miasta Lubawa, burmistrzowi miasta,  za dobre decyzje dotyczące poprawy warunków nauczania w budynku szkoły przy ul. Rzepnikowskiego. Podziękował też pracownikom szkoły, przyjaciołom szkoły za pomoc w przygotowaniu obiektów do pracy w nowym roku szkolnym.

Po zakończeniu apelu uczniowie wraz nauczycielami rozeszli się do klas, by spotkać się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie.