DYREKTOR Brak komentarzy

Wyczekiwane przez wszystkich wakacje minęły błyskawicznie. 4 września 2017 r. ponad tysiąc uczniów i około 80 nauczycieli zebrało się na boisku Orlik przy szkole podstawowej, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Wrócili z wakacji do „nieco innej szkoły”. Innej, bo od 1 września weszły w życie zmiany w systemie edukacji, do których przygotowywali się od kilku miesięcy. Na inauguracji roku spotkali się uczniowie klas I-VII oraz II i III klas gimnazjalnych, nauczyciele oraz zaproszeni goście: burmistrz miasta Maciej Radtke, wiceburmistrz Stanisław Kieruzel, przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski, radny Janusz Sobiechowski, ks. dziekan Marcin Staniszewski, dyrektor MOK Zenon Paprocki, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie Magdalena Pankowska, dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie Lucyna Janus, dyrektor OSiR Jacek Różański, radna- opiekun MRM Iwona Pruchniewska.

Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk. Szczególnie serdeczne i ciepłe słowa skierował do pierwszoklasistów, którzy zaczęli przygodę ze szkołą oraz do ich rodziców. Podkreślił, że dzieci są na etapie budowania ważnych wartości, budowania tożsamości. Nie osiągną dobrych rezultatów bez wsparcia dorosłych – rodziców i nauczycieli. Przytoczył słowa prof. Marii Grzegorzewskiej, która w swojej pracy pedagogicznej podkreślała, iż każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości. Podziękowania zostały także skierowane do burmistrza miasta, radnych, gości za wsparcie i pozytywne myślenie o naszej placówce. Na koniec dyrektor życzył wszystkim sukcesów, dobrych ocen, dużo cierpliwości i wytrwałości.

Kilka słów do wszystkich zebranych skierował burmistrz miasta Maciej Radtke, przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski oraz ks. dziekan Marcin Staniszewski.

 

Przemówienie dyrektora:

,,Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a w szczególności zaproszonych gości.

 Szczególnymi gośćmi są oczywiście Rodzice. Witam Państwa bardzo ciepło.

Witam serdecznie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

              Uczniowie! , Wy dla szkoły jesteście najważniejsi. Witam was bardzo szczególnie i z wielką radością. Dziś 4 września, pamiętajmy jednak, że 1 dzień września to w Polsce dzień szczególny. Tradycyjnie wszystkie dzieci witają 1 września nowy rok szkolny, w roku bieżącym jest trochę inaczej. Jutro rozpoczną się lekcje, a dzisiaj zgromadziliśmy się razem, aby zaingurować 10 miesięcy nauki.

              Zanim przejdę do kolejnej części wystąpienia, chciałabym też przypomnieć, że dzień 1 września to bardzo ważna data nie tylko ze względu na naukę. Pierwszego września obchodzimy także rocznicę, w tym roku 78., wybuchu II wojny światowej. Wojna trwała 5 lat i przez ten czas my, Polacy, musieliśmy walczyć o nasz kraj, nasze tradycje, nasz język i naszą szkołę.

 Kiedy więc niektórzy z Was marudzą, że szkoła się zaczyna, niech pomyślą inaczej – jak wspaniale, że możemy chodzić do polskiej szkoły i uczyć się po polsku.

Tradycyjnie chciałbym aby cała nasza społeczność uczciła chwilą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy poświęcili życie za naszą ojczyznę-Polskę!.

Uczniowie!

Wakacje za nami, odpoczęliście i myślę, że stęskniliście się za swoją klasą, wychowawcą i pozostałymi nauczycielami. Sądzę bowiem, że nasza szkoła to nie tylko same mury, obowiązki, sprawdziany. Nasza szkoła to wspólnota, budowana przez nauczycieli, Rodziców i Was, uczniów. Myślę, że tak jak w minionym roku szkolnym, macie w zanadrzu pełno pomysłów na konkursy, wycieczki, projekty, w których z chęcią wezmą udział także Rodzice czy Dziadkowie.Nauczyciele również przygotowali dla Was niezwykle ciekawe zajęcia dodatkowe, różne przedsięwzięcia edukacyjne, które mają was nauczyć i utwierdzić w przekonaniu, że szkoła jest bardzo ważna, ponieważ kształci umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie.

         Nasza szkoła może pochwalić się swoją historią, absolwentami, którzy dziś są ciekawymi ludźmi, pełnią ważne funkcje w społeczeństwie , chwalimy się ceremoniałem oraz wieloma osiągnięciami. Zdobyliśmy to dzięki wspólnej pracy: nauczycieli i Was, uczniów. Jestem przekonany, że ten rok szkolny pod względem waszych osiągnięć również będzie bardzo udany. Proszę przy tym pamiętać, że nie oznacza to, że macie zdobywać tylko same szczyty. Bliskie nam jest bowiem przekonanie pani Marii Grzegorzewskiej, pani profesor,  która uważała, że „każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości”.Pamiętajcie – na miarę swoich możliwości.

          Szczególnie miło chciałbym przywitać w naszym gronie najmłodszych uczniów: uczniów klas I. Witam Was najcieplej jak potrafię. Dla Was zaczyna się przygoda ze szkołą. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli i starszych uczniów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kolorowe sale, zupełnie nowe pomoce, wzbogaciliśmy świetlicę i stołówkę szkolną, zaopatrzyliśmy bibliotekę w nowe, interesujące książeczki.

Kilka słów do rodziców pierwszaków. Dziękuję Państwu za zaufanie jakim nas obdarzyliście przysyłając swoje największe skarby do naszej szkoły. Liczę na współpracę z Państwa strony, na życzliwość, cierpliwość i zrozumienie. Wspólny front działań przyniesie największe efekty. Z każdym problemem zwracajcie się do wychowawcy – on na pewno pomoże go rozwiązać. Dziękuję Państwu za zaufanie i wybór naszej placówki.

 Dziękuję bardzo i jeszcze raz witam serdecznie klasy I.

         Chciałbym powiedzieć też kilka słów do naszych siódmoklasistów. Mieliśmy się rozstać z Wami, a zostajemy razem na kolejne 2 lata. Cieszę się, że będziecie nadal pod naszą opieką. Między innymi na Was będzie spoczywał obowiązek dawania przykładu młodszym uczniom.

         Specjalnie witam uczniów klas gimnazjalnych. Nigdy nie przypuszczaliście, my nauczyciele oraz pracownicy również, że wrócicie w nasze mury. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście z nami. Zdaję sobie sprawę, że długo będziemy musieli, my dorośli, tłumaczyć się z tego dlaczego tak jest. To będą trudne rozmowy ale chcemy rozmawiać , to podstawa rozwoju. Jako najstarsze roczniki musicie myśleć nad swoim zachowaniem, stworzyć dla pierwszaków, młodszych uczniów wzór do naśladowania. Wiem, że tworzycie zgraną, inteligentną i wesołą grupę. Dlatego z pewnością mnie nie zawiedziecie. Pamiętajcie o sobie, myślcie o swojej wartości, poszukujcie i bądźcie ambitni. Chcielibyśmy być z Was dumni, my dorośli :Rodzice i Nauczyciele.

          Szanowne Grono Nauczycielskie, Pracownicy administracji i obsługi. Przed nami nowy rok szkolny, myślę że bardzo dobrze przygotowany. Wiem, że będzie to rok spokojnej i systematycznej pracy, niezależnie od zupełnie nowych wytycznych w edukacji polskiej. Jesteśmy bowiem mądrym i doświadczonym Zespołem i jako taki doskonale znamy i wywiązujemy się z naszych obowiązków pedagogicznych. Życzę Wam, drogie koleżanki i drodzy koledzy, udanego roku pracy.

Chciałbym dziś pogratulować Państwu kolejnych stopni awansu zawodowego -p. Anna Stefaniak –Sass jest od 01 września nauczycielem dyplomowanym, część z Państwa w dniu dzisiejszym obchodzi jubileusz 30-lecia i 35-lecia pracy zawodowej. Gratuluję wytrwałości życząc zdrowia oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

          Szanowni Rodzice. Dziękujemy, że z nami współpracujecie, angażujecie się w życie szkoły. Wasze dzieci są na etapie kształtowania zespołu wartości, budowania swojej tożsamości. Nie osiągną dobrych rezultatów bez wsparcia ze strony dorosłych – Was i nas, nauczycieli, konsekwentnie przekazujących spójny obraz świata. Zapraszamy wszystkich do kontynuacji lub rozpoczęcia współpracy, zapraszamy do szkoły. Państwa obecność pomoże osiągnąć cel, który przyświeca też pedagogom – zaspokojeniu naturalnych potrzeb dzieci – osiągania sukcesów, poczucia miłości i przyjaźni, poczucia bezpieczeństwa. Będziemy także Państwa wspierać w jak najlepszym przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

            Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście, Przyjaciele, chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie i pozytywne myślenie o naszej placówce. Wiem, że staracie się wspierać nas w wszelkich działaniach edukacyjnych, rozwojowych. Zdaję sobie również sprawę z tego, że nie jesteśmy jedynym ważnym podmiotem naszego miasta. Myślę, że inwestycje dotyczące dzieci i młodzieży to dobra droga. Życzę wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, takowe realizujecie, dowodem zaangażowania samorządu jest wyremontowana sala gimnastyczna. Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Dziękuję.

Szanowni Państwo, Uczniowie! Jedno z przysłów mówi: „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Uczmy się zatem od siebie nawzajem a wspólnie osiągniemy zamierzone cele: posiądziecie wiedzę, rozwiniecie umiejętności i zainteresowania, będziecie kierować się w życiu właściwymi zasadami.Cóż, odpoczęliśmy podczas wakacji, zregenerowaliśmy się i wracamy do pracy i nauki z ogromną porcją energii i motywacji.Życzę wszystkim, samych sukcesów, dobrych ocen, dużo cierpliwości i wytrwałości.

Rok szkolny 2017/2018 uważam za otwarty!.”