Agnieszka Hejda Brak komentarzy

2 czerwca w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie została zorganizowana zbiórka charytatywna „SP LUBAWA RAZEM Z ALICJĄ”. Całkowity dochód z akcji zostanie przeznaczony na operację oczka dla małej Alicji z Lubawy. Zbiórka przebiegała dwutorowo: Pracownicy Szkoły wrzucali pieniądze do specjalnie przeznaczonej na ten cel puszki umieszczonej w sekretariacie szkoły – zebrano 1300 zł. Z kolei Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję sprzedaży znaczków cegiełek. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w pomoc i uzbierali 1750 zł .Razem SP Lubawa wesprze Alicję kwotą  3050 zł , która zostanie wpłacona na konto zbiórki. Dziękujemy uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za wielkie serca.