sekretariat Brak komentarzy

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.

Wisława Szymborska

To smutny dzień dla lubawskiej podstawówki, grona pedagogicznego i mieszkańców naszego miasta. 25 grudnia 2016 r. w wieku 60 lat zmarła Pani Elżbieta Kowalkowska.

Pracę w naszej szkole rozpoczęła w 1979 r. jako nauczyciel matematyki. Od 1 września 1987 r. objęła stanowisko wicedyrektora szkoły, a od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły. Była też członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za swoją pracę otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. Zasłużony dla Warmii i Mazur, Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania, nagrody burmistrza.

Swoją wiedzę przekazała wielu pokoleniom młodych ludzi. Wśród nich byli i tacy, którzy zdobywali laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

To z jej inicjatywy powstał festyn rodzinny „Szkolne Witaminy” oraz świąteczny koncert charytatywny.

W pamięci uczniów, nauczycieli pozostanie jako osoba życzliwa, zaangażowana, troszcząca się o wszechstronny rozwój uczniów.