B3J_adm Brak komentarzy

Co roku uczniowie naszej szkoły mają możliwość przygotowania się merytorycznie i zdobycia w praktyce karty rowerowej. W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 101 uczniów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej znajomości przepisów ruchu drogowego, a w części praktycznej sprawdzenie umiejętnościami jazdy na rowerze. Zadaniem uczniów było poprawne przejechanie toru przeszkód z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Na trasę przejazdu składał się: slalom z sygnalizowaniem wykonywanych manewrów, ósemka, zatrzymanie w miejscu, przejazd przez deskę, omijanie przeszkód.

Egzamin praktyczny był nadzorowany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Lubawie- asp. szt. Lucynę Kanicz oraz st.asp. Rafała Rogożyńskiego.