DYREKTOR Brak komentarzy

10 kwietnia 2019 r. sto czterdzieścioro uczniów III klas gimnazjalnych przystąpiło do egzaminu, który odbył się w budynku szkoły przy ul. Rzepnikowskiego.

W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, następnie z języka polskiego. W drugim dniu, 11 kwietnia, z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. 12 kwietnia egzamin sprawdzał wiedzę i umiejętności z języka nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – w naszej szkole był to język angielski.

Na wyniki egzaminu musimy poczekać do 14 czerwca 2019 r.