Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. uczniowie klas III (gim) przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego – 18.04.2018r.
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki – 19.04.2018r.
  3. z języka obcego nowożytnego. – 20.04.2018

Artykuł/zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska