Agnieszka Hejda Brak komentarzy

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji DEN. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, między innymi burmistrz miasta Maciej Radtke, zastępca burmistrza Stanisław Kieruzel, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Jerzy Brodowski, ks. Marcin Staniszewski, radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, przedstawiciele Rady Rodziców, media. Dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, a następnie skierował kilka słów do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Powiedział między innymi: „Nauczyciel” to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom. Potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, nowym obowiązkom, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą ciekawych rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykły człowiek. Dziękuję nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi pracującym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się szkoła. (…) w naszej szkole podejmujemy wiele działań składających się na wizerunek placówki otwartej, dającej możliwości rozwoju. Mamy dobrze funkcjonujący Samorząd Uczniowski, dobrze funkcjonujące Szkolne Koło Wolontariatu, bardzo wiele zajęć pozalekcyjnych, organizujemy dużą ilość konkursów oraz realizujemy innowacje pedagogiczne i programy profilaktyczne, funkcjonują koła, zespoły wokalne, gazeta szkolna i mamy świetnych sportowców. Realizujemy wiele projektów i działań innowacyjnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja innowacji dotyczącej doradztwa zawodowego „Staż drogą do sukcesu” we współpracy z miejscowymi przedsiębiorcami, innowacja „Budki lęgowe” we współpracy z Lasami Państwowymi, realizujemy innowację popularyzującą gry planszowe, zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej prowadzone z wykorzystaniem programów i innowacji, kontynuujemy na miarę możliwości festyn rodzinny Witaminy szkolne, rokrocznie szczególnie podkreślamy wagę Patrona szkoły, obchodzimy Dzień Dziecka i Ślubowanie pierwszoklasistów oraz pamiętamy o świętach narodowych i lubawskim Czarnym czwartku. Realizujemy projekty państwowe Laboratorium Przyszłości, Program Narodowego Czytelnictwa, Program Aktywna Tablica, Program Stop smog, Program wspierający kształcenie uczniów niepełnosprawnych, kształcimy cudzoziemców. Uzyskujemy od kilku lat bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone w zewnętrznych egzaminach w roku 2022r. Średnie wyniki naszej szkoły były jednymi z najwyższych w powiecie, porównywalne z wynikami ogólnopolskimi. Nasi uczniowie dostają się bez problemów do wybieranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Nasza szkoła jest wysoko oceniana przez organ nadzoru pedagogicznego.  

To wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pięknej, pełnej pasji i poświęcenia pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, wsparciu Burmistrza Miasta Lubawa, Radnych Miasta, pracowników samorządu, wsparciu lokalnych jednostek samorządowych, którymi kierują obecni na dzisiejszej uroczystości przyjaciele szkoły.  Nie należy zapominać o bardzo dobrej współpracy z rodzicami – za co serdecznie wszystkim dziękuję i o co nadal proszę. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków.  

Życzę, by Wasza praca była owocna nie tylko w wymiernej postaci wysokich wyników w nauce waszych uczniów, ale przede wszystkim, abyście cieszyli się szacunkiem, autorytetem młodzieży i czuli satysfakcję z tego, że macie swój wkład w ich wychowanie i kształtowanie. 

Tego dnia grupa osób otrzymała nagrody dyrektor szkoły: pani Anna Dombrowska, pan Witold Fafiński, pani Beata Kasprowicz-Bielska, pani Jolanta Knoblauch, pani Katarzyna Laskowska, pani Justyna Lewandowska, pani Małgorzata Niedźwiecka, pani Ewa Przepiórska, pani Anna Sass-Stefaniak, pani Ewa Sendlewska, pani Violetta Sławińska, pan Łukasz Szauer, pani Joanna Szmelter, pani Wioletta Tarasiuk, pani Anita Witkowska-Szczepańska oraz pracownicy administracji i obsługi. 

14 października z rąk Kuratora Oświaty w Olsztynie Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrała pani Teresa Antoniewicz.  

Po części oficjalnej tradycyjnie uczniowie aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Pod kierunkiem pani Anety Nowakowskiej, pani Ewy Przepiórskiej, pana Michała Kanterewicza i pana Stanisława Grzywacza przygotowali część artystyczną.  W stronę nauczycieli i pracowników obsługi popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Uczniowie podkreślali swoją wdzięczność za ich codzienne poświęcenie, trud i serce. Przedstawienie stało się też okazją do zaprezentowania szkolnej publiczności i zaproszonym gościom aktorskich, wokalnych i muzycznych umiejętności naszych wychowanków.                      

Zebrani w sali gimnastycznej widzowie mogli podziwiać występy szkolnych zespołów muzycznych oraz przedstawienie uczniów ze szkolnego kółka teatralnego. Zaprezentowane przez nich scenki w humorystyczny sposób odtwarzały nauczanie zdalne. Występy artystów zostały nagrodzone przez publiczność gromkimi brawami.