Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.

Nasza szkoła również włączyła się w tegoroczne obchody DBI, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników internetu. Akcja trwała przez cały miesiąc . We wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzili zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w oparciu o filmy dostępne na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: “Owce w sieci” – klasy 1-3, zaś w klasach starszych w oparciu o scenariusz i film “Dodaj przyjaciela”. Ponadto podczas zajęć online z informatyki / plastyki – uczniowie wykonali plakaty na temat bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie z klas 1-3 wykonali wspólny klasowy plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Nad prawidłowym przebiegiem akcji w szkole czuwali nauczyciele informatyki i plastyki: p. Katarzyna Trzeszewska, p. Stanisław Grzywacz, p. Michał Kanterewicz.

Tekst / zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska / uczniowie klas 1-8