Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

         Już po raz czwarty uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON.  Akcja ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie  bohaterskiej postawy uczestników Powstanania Warszawskiego, którzy 1 sierpnia 1944 roku chwycili za broń by z rąk niemieckiego  okupanta  wyzwolić stolicę.  Mimo iż z różnych przyczyn po 63 dniach ciężkich walk  okupionych ofiarami, zniszczeniami powstanie nie przyniosło sukcesu to jej uczestnicy na zawsze pozostaną w naszej pamięci jako bohaterowie. Ci  żyjący do dnia dzisiejszego będą mogli otrzymać wyrazy uznania, szacunku,   serdecznych życzeń od uczniów naszej szkoły. Uczniowie z klas VI-VIII mogli przesłać  pozdrowienia, życzenia, podziękowania w formie listu, laurki, kartki pocztowej, by w ten symboliczny   sposób  oddać hołd żyjącym  powstańcom.   Chwała bohaterom.

Artykuł/zdjęcia: Witold Fafiński / Teresa Kłosowska