sekretariat Brak komentarzy

Od marca do maja 2017 r. uczniowie klasy IV s  uczestniczyli w  programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej.  Program prowadzony był pod patronatem  Ministerstwa Zdrowia. Istotnym celem realizowanej edukacji było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny dzieci w młodszym wieku szkolnym przechodzą zmiany zarówno w rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym jak i społecznym, kształtują się również hierarchia wartości oraz postawy wobec wielu różnorodnych obszarów życia. Według badań HBSC z 2010 r. okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują różnych używek, przypada na przedział 9 – 10 lat , podejmowanie prób palenia i częstość  palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie między 11 a 13 rokiem życia stąd potrzeba przekazania dzieciom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu i korzyści wynikających z niepalenia papierosów. To na osobach dorosłych, które tworzą najbliższe środowisko społeczne dzieci, spoczywa odpowiedzialność za ich prawidłowy rozwój.

Zajęcia warsztatowe prowadziła p. Wioletta Tarasiuk.  Lekcje odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo dzieci. Każdy uczeń otrzymał książeczkę tematyczną wzbogaconą o zadania z zakresu zachowań asertywnych, ankietę dotyczącą wiedzy o zdrowiu, uczniowie wykonali plakaty antynikotynowe i komiks zawierający porady dotyczące umiejętności odmawiania palenia czynnego oraz biernego. W programie uczestniczyli również rodzice. Zajęcia cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Powyższy program kontynuowany będzie w przyszłym roku szkolnym.

Artykuł/zdjęcia: Wioletta Tarasiuk