Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

OTWÓRZMY NASZE SERCA

„I POMÓŻMY NADII!”

10 kwietnia 2018 r. –  uczniowie klasy 6  D i II E (Gim) wspólnie z wychowawcami – p. M. Wilczopolską i p. K. Trzeszewską oraz Samorządem Uczniowskim zorganizowali w obu budynkach naszej szkoły akcję charytatywną, której celem było zebranie pieniędzy na rehabilitację 3-letniej  Nadii – siostry jednego z naszych uczniów.

Tego dnia podczas przerw był sprzedawany popcorn, ciasto i babeczki. Ponadto zarówno w pokoju nauczycielskim jak i obok stoiska ze słodkościami ustawione były skarbonki do składania daru serca. Dodatkowo  można było zakupić poduszki w kształcie serca. Na jednej z przerw odbyła się również licytacja 2 par spodni. Akcji  towarzyszyła muzyka. 

Ponadto 12.04.2018r. – zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną dla klas I-VI, podczas której był sprzedawany popcorn i soki.  Cały dochód z dyskoteki zostanie również przeznaczony na pomoc dla Nadii.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, których los Nadii nie był obojętny!!!

Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy 6D i II E (gim)  i ich rodzicom, którzy upiekli słodkości i uczestniczyli  również w dniu przeprowadzenia akcji. Dziękujemy również A. Klonowskiej i A. Ochockiej z klasy II C (gim), które zajęły się wystrojem i koordynowaniem akcji charytatywnej w budynku byłego gimnazjum oraz K. Florkowskiej i  K. Józefowicz z kl. III A (gim.), W. Ismer, K. Klinickiej, P. Łątkowskiej, K. Ossowskiej z kl. III D (gim) za pomoc w przygotowaniu torebek do sprzedaży popcornu.

Udało nam się zebrać kwotę 4000,00 zł.

Cały dochód zebrany podczas akcji zostanie przekazany rodzicom Nadii na jej rehabilitację.

17 kwietnia 2018 r. o godz.11:00 odbyło się oficjalne przekazanie pieniędzy-daru serca rodzicom 3-letniej Nadii-siostry ucznia naszej szkoły. Środki finansowe na jej rehabilitację zebrano w ramach akcji charytatywnej , która miała miejsce 10 i 12 kwietnia.Do spotkania doszło  w gabinecie Dyrektora Szkoły – Mirosława Kowalczyka. Wzięli w nim udział rodzice wraz z  Nadią, opiekunowie akcji- Pani Katarzyna Trzeszewska i Maria Wilczopolska oraz po trzech przedstawicieli obu klas, które przeprowadziły zbiórkę pieniędzy. Nadia otrzymała drobny upominek, natomiast rodzice dar serca na leczenie córki.   Przekazali organizatorom akcji podziękowania. Na zakończenie wzruszającego spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

 

Uczniowie klasy 6 D i II E (Gim)

Opiekunowie:

Maria Wilczopolska  i Katarzyna Trzeszewska

oraz Samorząd Uczniowski z opiekunami: p. A. Dombrowską i p. H. Żmijewskim.

Artykuł/zdjęcia:Katarzyna Trzeszewska