DYREKTOR Brak komentarzy

2 września 2019 r. dla 904 uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie to pierwszy dzień nowego roku szkolnego.

Na uroczyste rozpoczęcie przybyli zaproszeni goście: wiceburmistrz Stanisław Kieruzel, przewodniczący Rady Miasta Lubawa Jan Sarnowski, radni: Iwona Pruchniewska, Janusz Sobiechowski, Grzegorz Rolka, podinspektor Artur Sibilewski, prezes PWiK w Lubawie Bolesław Zawadzki, dyrektor OSiR Jacek Różański, dyrektor Miejskiego Przedszkola w Lubawie Anita Grubalska-Brodawka, dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie Lucyna Janus, kierownik MOPS Bożena Knabe, kierownik WTZ w Lubawie Lidia Pankiewicz, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Zieliński.

Po odśpiewaniu hymnu minutą ciszy uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców serdecznie przywitał dyrektor szkoły pan Mirosław Kowalczyk. W roku, w którym przed nami wiele zadań i obowiązków, życzył sukcesów i sił do pokonywania trudności. Podkreślił, że dla 122 pierwszoklasistów to nowa rzeczywistość, pierwsze chwile w szkole. Dla 90 absolwentów to ostatnie dziesięć miesięcy wytężonej pracy. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy 50 różnych zajęć dodatkowych, na których dzieci i młodzież będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Do życzeń złożonych uczniom i pracownikom szkoły przyłączyli się pan Stanisław Kieruzel i pan Jan Sarnowski.

Przedstawiciel braci uczniowskiej, uczennica kl. VIII a Zuzanna Stefaniak życzyła sobie i wszystkim przybyłym na uroczystość, „aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniemy dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajmy, że „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę jak najwięcej”.

Niech ten rok szkolny będzie dla wszystkich rokiem spokojnej pracy dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia dawały dużo zadowolenia.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/ Katarzyna Trzeszewska