Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Lubawie zrealizowała następujące zadania:

We wszystkich klasach I-VIII SP oraz III Gimnazjum, wychowawcy wprowadzili uczniów w temat kampanii, omówili wartości takie jak godność, szacunek, wolność, krótko przedstawili, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje. Wskazali również różnice między agresją a przemocą.

Następnie na poszczególnych etapach edukacyjnych:

Klasy I – III SP

Każda klasa wraz z wychowawcą przygotowywała logo kampanii (towarzyszyło klasie przez dwa tygodnie przypominając o kampanii).  Wychowawcy klas przeprowadzili rozmowy podczas których uświadomili dzieciom, że jeśli znajdzie się osoba godna zaufania, to jest to pierwszy krok do uzyskania pomocy. Poruszyli temat dotyczący zbioru cech osoby godnej zaufania, stworzyli opis takiej osoby.

Klasy IV – VI SP

Wychowawcy klas IV i V SP poruszali na lekcjach temat cyberprzemocy. Informowali, czym jest zjawisko cyberprzemocy oraz omawiali, jakie są jej konsekwencje.

Klasy VI SP wzięły udział w warsztatach z przedstawicielami Policji. Usłyszeli jakie są konsekwencje stosowania przemocy rówieśniczej w szkole, na podwórku, w domu.

Klasy VII – VIII SP oraz III Gim.:

Klasy przygotowały ulotki informujące o prawach i obowiązkach dzieci i młodzieży, konsekwencji stosowania przemocy i miejsc, w których możemy uzyskać pomoc. Następnie wraz z pedagogiem szkolnym przedstawiciele klas umieścili ulotki w miejscach często uczęszczanych przez społeczeństwo: w Urzędzie Miasta, Przychodni oraz na Poczcie. Ulotki znajdują się również w gablocie pedagoga tworząc wystawę.

Wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele zajęć artystycznych zachęcili uczniów do udziału w konkursie: WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ. Na podstawie zgromadzonej wiedzy uczniowie wykonali następujące zadania:

Kl. I – III SP – praca plastyczna (format min. A4)

Kl. IV – VI SP – forma pracy komiks

Kl. VII – VIII SP oraz III Gim.  – spot antyprzemocowy (max. 60sek.).

Najwięcej prac wpłynęło od uczniów klas I – III SP.

Wszystkim nauczycielom i uczniom pedagodzy szkolny dziękują za zaangażowanie i pomoc.

Artykuł: Katarzyna Wiergowska, Małgorzata Niedźwiecka