sekretariat Brak komentarzy

Mając na uwadze uhonorowanie obywateli, instytucji lub organizacji za zasługi dla Miasta Lubawa 28.10.2015 r. ustanowiono wyróżnienie Zasłużony dla Miasta Lubawa.

Na początku tego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Lubawie złożyła wniosek o nadanie wyróżnienia pani Emilii Elżbiecie Wojtackiej – wspaniałemu pedagogowi cieszącemu się uznaniem i szacunkiem wśród dzieci, rodziców i współpracowników szkoły, osobie wrażliwej na problemy lubawskiej społeczności, oraz panu Bernardowi Jackowi Standarze – wieloletniemu pracownikowi naszej szkoły, opiekunowi harcerzy, propagatorowi gwary lubawskiej, wielkiemu patriocie, który ukochał Ziemię Lubawską.

26.10.2016 r. wyróżnienia wręczono podczas sesji Rady Miasta. Zostały odebrane przez panią Emilię Wojtacką oraz przez pana Jarosława Korpikiewicza – syna pana Bernarda Standary.

Dla środowiska nauczycieli wyróżnienia te są wyrazem wdzięczności za Ich wspaniałą działalność, która była i jest bezcennym darem dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/Urząd Miasta Lubawa