31 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

29 maja, 2020

31 maja Dzień Bez Papierosa

został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia celem zwrócenia uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.…

ROCZNICA ŚMIERCI MIKOŁAJA KOPERNIKA.

21 maja, 2020

Mikołaj Kopernik 1473 – 1543

Astronom – uczony, który zmienił postrzeganie budowy świata. Sformułowana przez niego teoria heliocentryczna zapoczątkowała rewolucyjne zmiany w nauce.…

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY

14 maja, 2020

To ważne święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny, z jakimi boryka się każdego dnia.…

PLASTYCZNY KONKURS STRAŻACKI …

1 maja, 2020

W ostatnich tygodniach uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym organizowanym przez KG Straży Pożarnej w Warszawie.…