Agnieszka Hejda Brak komentarzy

      W ramach realizacji treści programowych doradztwa zawodowego Świat zawodów i rynek pracy- uczniowie kl. IIb wraz z wychowawcą p. Renatą Pokojską i praktykantką p. Martą Breńską udali się dnia 18.10. 2019r.  z wizytą do Urzędu Gminy Lubawa oraz w dniu 21.10.2019r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu poznania pracy urzędników i bibliotekarzy.
    W Urzędzie Gminy uczniowie zostali życzliwie przyjęci przez mamę jednej z naszych uczennic,  p. Annę Jędrychowską. Spotkanie rozpoczęło się w sali sesyjnej, gdzie dzieci miały okazję poznać zasady funkcjonowania  urzędu oraz poznały pracę Rady Gminy. Uczniowie mieli też okazję poznać działalność urzędników różnych wydziałów. Osoby tam pracujące chętnie opowiadały o swoich wykonywanych zadaniach. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników wycieczki cieszył się sejf oraz walizka do przewożenia pieniędzy.
Na zakończenie dzieci zostały obdarzone upominkami  i wręczyły Pani Skarbnik podziękowanie. Wycieczka była bardzo interesująca i dostarczyła uczniom niezbędną wiedzę na temat pracy samorządu lokalnego.
  Kolejną wyprawą było wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie. Celem wizyty było poznanie pracy bibliotekarza oraz zachęcenie dzieci do systematycznego korzystania z biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Podczas wycieczki uczniowie poznali też wybrane pomieszczenia- czytelnię i wypożyczalnię oraz ich funkcje. Zostały zapoznane z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki i zobaczyły  księgozbiór.
  Wycieczki przyczyniły się do wzbogacenia wiadomości uczniów, poznania pracy urzędników i bibliotekarzy oraz poszerzenia ich doznań w kontakcie z przedstawicielami różnych środowisk społecznych.

Artykuł/ zdjęcia: Renata Pokojska/Marta Breńska