Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

     W dniu 27 września gościł w naszej szkole wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz. Młodzież klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjalnych wysłuchała wykładu zatytułowanego Polskie symbole narodowe.

     Prelegent jest pracownikiem Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych olsztyńskiego uniwersytetu. Zajmuje się naukowo historią Polski i historią powszechną XIX i XX wieku. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół stosunków polsko-rosyjskich poprzednich dwóch stuleci, polskiej myśli politycznej oraz dziejów polskich formacji zbrojnych z okresu I wojny światowej.

     W trakcie wykładu uczniowie mogli obejrzeć przykłady wykorzystania wizerunku orła przez różne formacje zbrojne, szczególnie u progu niepodległości, jako jednego z symboli narodowych. Dr Radziwiłłowicz wspomniał w trakcie prelekcji między innymi postać gen. Józefa Hallera, który jako dowódca „błękitnej armii” przebywał w Lubawie na początku lutego 1920 roku.

Artykuł/zdjęcia: Krzysztof Wiecierzycki/ Piotr Lontkowski