Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Rok 2023 jest szczególny dla naszej szkoły. Obchodzimy bowiem 550. rocznicę urodzin naszego patrona – Mikołaja Kopernika. W ramach obchodów Roku Kopernika bierzemy udział w wojewódzkim konkursie na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”. Konkurs organizuje i przeprowadza Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Rada Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. 

Celem konkursu jest uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, poszerzenie wiedzy o życiu i działalności wielkiego uczonego związanego z Warmią a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów – pobudzanie i rozwijanie zainteresowań historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz wojewódzkiego. W etapie szkolnym zgłoszona została 1 praca i to właśnie ona będzie reprezentowała naszą szkołę w wojewódzkim etapie w Olsztynie. Kronika została przygotowana przez: Amelię Wałaszek z kl. 4c, Lenę Kasprowicz z kl. 5f oraz Magdalenę Zdziebłowską z kl. 5f. Koordynatorami szkolnego etapu byli: p. Walentyna Miszczak, p. Aleksandra Zimnicka oraz p. Witold Fafiński.