DYREKTOR Brak komentarzy

19 lutego to najważniejszy dzień w szkolnym kalendarzu. Nie chodzi ani o początek, ani zakończenie roku szkolnego. Najważniejszym dniem jest Święto Patrona. To dzień urodzin astronoma. W tym roku mieliśmy szczególny powód, by świętować jego urodziny. 28 lutego 1949 roku lubawskiej podstawówce nadano imię Mikołaja Kopernika.

O godz. 9.30 brać uczniowska i nauczyciele z pocztem sztandarowym na czele przeszli do kościoła św. Jana, by wziąć udział we Mszy św., której przewodniczył ks. dziekan Marcin Staniszewski. We Mszy św. dziękczynnej brały udział  poczty sztandarowe: Zespołu Szkół w Lubawie, Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Bp. Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach, Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy  oraz  naszej szkoły, a także zaproszeni goście, przyjaciele szkoły, mieszkańcy Lubawy.

Podczas procesji z darami uczniowie przynieśli między innymi obraz – portret Mikołaja Kopernika – dar od ks. proboszcza Marcina Staniszewskiego i katechetów pracujących w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie. Jest to kopia jednego z najstarszych obrazów przedstawiających astronoma. Oryginał pochodzi z połowy XVI wieku i znajduje się obecnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Autorem kopii jest pan Roman Graszkiewicz – absolwent naszej szkoły.

O godz. 11.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: Maciej Radtke – burmistrz miasta, Stanisław Kieruzel – zastępca burmistrza, Jan Sarnowski – przewodniczący Rady Miasta, radni powiatu iławskiego i radni miasta Lubawy, Bogdan Bartnicki – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, reprezentującego Urząd Marszałkowski, ks. Marcin Staniszewski – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, ks. Mieczysław Rozmarynowicz – proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie, Krzysztof Zieliński – przewodniczący Rady Rodziców wraz z prezydium Rady Rodziców, Dorota Szepczyńska i Roman Albrecht –wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Krzysztof Tomanek – zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Emila Wojtacka i Wiesław Szlesinger – wieloletni wicedyrektorzy szkoły, Robert Szaj – dyrektor generalny Fundacji Nicolaus Copernicus, Anna Empel – dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie, Hanna Ewertowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie, Sławomir Szczawiński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie-Wałdykach, Dariusz Liberacki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Prątnicy, Ewelina Kowalkowska -dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bajkolandia”, Anita Grubalska-Brodawka – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie, Lucyna Janus – dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubawie, Bożena Knabe – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, Krystyna Treder – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, Lidia Pankiewicz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie, Jacek Różański – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie, Zenon Paprocki – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, Bolesław Zawadzki – prezesa PWiK w Lubawie, Dorota Pilarska – przedstawiciel Oddziału PKO BP, Helena Gurzyńska – prezes Zarządu Oddziału ZNP, emeryci i byli pracownicy szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, uczniowie, Młodzieżowa Rada Miasta, media, przyjaciele szkoły. Gości powitał dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk.

„Otwarto nam drogę do gwiazd” – takie hasło przyświecało nam podczas uroczystości związanych z 70. rocznicą nadania imienia naszej szkole.

W przemówieniu dyrektor odniósł się do trzech aspektów: powstania i działalności szkoły, do postaci Mikołaja Kopernika oraz ludzi, którzy budowali i kształtują naszą szkołę i w niej pracują.

Burmistrz miasta Maciej Radtke i przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski na ręce dyrektora złożyli dwa egzemplarze dzieł zebranych Mikołaj Kopernika oraz książki do biblioteki szkolnej. Z okazji święta życzył uczniom takich cech osobowości naszego patrona, jak dążenie do nauki, poszerzania wiedzy, otwartych serc i umysłów, aby pełną piersią chłonąć te wartości, które niesie nam przyjazny świat, a nauczycielom, aby byli drogowskazami dla uczniów.

Pan Wiesław Szlesinger przybliżył nam historię szkoły w potrójnej roli: jako były uczeń i absolwent Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, jako nauczyciel i jako wicedyrektor.

Pan Robert Szaj powiedział kilka słów o Koperniku, który, jego zdaniem, „był fajnym gościem”. Podkreślił, że astronomowi zawdzięczamy dziś bardzo wiele, chociażby rozwój wszelkich technologii.

Podczas części oficjalnej padło bardzo wiele ciepłych słów, życzeń od licznie przybyłych gości, którzy z okazji jubileuszu przekazali wiele prezentów i listów gratulacyjnych.

Rozstrzygnięto trzy konkursy, które zostały zorganizowane z okazji 70-lecia nadania szkole imienia M. Kopernika. Pierwszy to quiz o Koperniku.
Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce

  1. Aleksandra Ochocka kl. III d (g)
  2. Karolina Olech kl. III f (g)
  3. Marcelina Zabłotna kl. III f (g)

II miejsce

  1. Wiktoria Micka kl. III d (g)
  2. Julia Rochon kl. III d (g)
  3. Anna Rolka kl. III d (g)
  4. Julia Uzarska kl. III b (g)
  5. Oliwia Wiatr kl. III f (g)

III miejsce

  1. Małgorzata Szynaka kl. III b (g)

W drugim konkursie – plastycznym pod nazwą „Kosmiczna przygoda z Mikołajem Kopernikiem” wzięli udział uczniowie klas I-III.

Nagrodzeni uczniowie – klasy I:

Zuzanna Zwolińska kl. I d – I miejsce

Karina Dylak kl. I b – II miejsce

Anna Kopańska kl. I e – III miejsce

Nagrodzeni uczniowie – kasy II i III:

Julia Kochańska kl. III a – I miejsce

Szymon Jakubowski kl. III b – II miejsce

Julia Knozowska kl. II e – III miejsce

Trzeci konkurs plastyczno-techniczny zorganizowano dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjalnych.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce

Wiktoria Rucińska kl. VII s

Aleksandra Markuszewska kl. VII d

II miejsce

Jagoda Obuchowska kl. VII d

Natalia Leszczyńska kl. VI c

III miejsce

Małgorzata Szynaka kl. III b (G)

Wystawa prac wykonanych przez uczniów została zaprezentowana na korytarzu-łączniku.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie: od klasy II szkoły podstawowej, aż po klasy trzecie gimnazjalne.

Myślą przewodnią scenariusza było ukazanie Kopernika nie tylko jako wybitnego astronoma, który dzięki swym odkryciom naukowym  złotymi zgłoskami zapisał się w panteonie wielkich odkrywców doby renesansu, nie tylko, jako humanistę, w którego kręgu zainteresowań znajdowało się  wiele różnorodnych dziedzin: matematyka, ekonomia, prawo kanoniczne, a także medycyna. Nieobca mu była myśl greckich filozofów, a także  znajomość rzymskiej strategii obronnej, ale także pokazanie, że patron przyświeca naszej szkole od lat, bo przecież wykształciła i wychowała wiele pokoleń lubawian. Cieszymy się z wyników i osiągnięć naszych absolwentów. Cieszymy się z tego, że realizują się na różnych płaszczyznach. Są wśród nich: olimpijczycy, sportowcy, nauczyciele, lekarze, żołnierze, duchowni, policjanci, urzędnicy, kierownicy czy dyrektorzy różnych jednostek, zakładów pracy, działacze, poeci, pisarze, naukowcy, profesorowie, inżynierowie, budowniczy, rzemieślnicy i wiele innych osób różnych zawodów. Uczniowie naszej szkoły mają wiele zainteresowań i pasji. Biorą udział w różnych konkursach, przeglądach, zawodach, turniejach i odnoszą sukcesy na etapie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Mamy uzdolnionych sportowców – lekkoatletów, zapaśników, piłkarzy, szczypiornistów. Sięgają też po laury matematyczne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne, polonistyczne, zasiadają w ławach poselskich, uczestniczą w sesjach Młodzieżowej Rady Miasta, próbują swych sił jako dziennikarze, piosenkarze, aktorzy, recytatorzy, reżyserzy filmów. Są wrażliwi na drugiego człowieka – biorą udział w działaniach charytatywnych, wolontariackich.

Kopernik posiadał rozległą wiedzę życiową, z której możemy czerpać i na której możemy się wzorować. Mając za wzór tak wielkiego człowieka, możemy być dumni. Dzieło patrona  wciąż pozostaje dla społeczności naszej szkoły wielką inspiracją i przykładem do naśladowania zarówno dla nauczycieli, jak i kolejnych pokoleń wychowanków.

Podczas akademii zaprezentował się chór i zespół „Ewakuacja” prowadzone przez pana Stanisława Grzywacza, grupa taneczna pani Doroty Wierzbowskiej, grupa gimnastyczna pani Beaty Kozłowskiej, zespół muzyczny „Papugi” pod kierunkiem pana Michała Kanterewicza. Przy dźwiękach i słowach piosenki „Twarze, twarze” można było obejrzeć prezentację przygotowaną przez Jolantę Knoblauch ze zdjęć zebranych od roku 1945 do 2019.

Finałową piosenkę pt. „Szkoła marzeń” zespołu Pectus wykonało dwudziestu gitarzystów – uczniów naszej szkoły.

Po zakończonej akademii goście zaproszeni zostali do biblioteki szkolnej, w której przygotowano wystawę kronik klasowych i szkolnych. Najstarsza kronika pochodzi z roku 1877 i dużej części jest napisana w języku niemieckim.

Scenariusz przygotowała Jolanta Knoblauch, dekorację – Martyna Dmochewicz. Akademię poprowadziła Ewa Kwiatkowska.

Artykuł/zdjęcia: Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska