Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 2003r., Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w imieniu Rady Pedagogicznej szkoły przyznaje uczniom szkoły Nagrodę SAS zgodnie z wprowadzoną procedurą. Nagroda przyznawana jest  uczniom o szczególnych osiągnieciach oraz wyróżniających się  wzorowym zachowaniem.

Szczegóły przyznawania ,,Nagrody SAS” określa regulamin.

Dyrektor: M. Kowalczyk