Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

17 września nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji – „Sprzątanie świata”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem – „Myślę, więc nie śmiecę”. 

Uczniowie wyposażeni w jednorazowe rękawice i worki na śmieci przemierzali ulice i osiedla, sprzątając różnego rodzaju nieczystości. Akcja miała na celu uświadomienie,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.  Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia uczulą dzieci, młodzież i dorosłych na to, aby w przyszłości kierować się dobrymi nawykami ekologicznymi.

Dbajmy o Naszą Planetę!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego –  Anna Dombrowska

Tekst / Zdjęcia – Anna Dombrowska / Katarzyna Trzeszewska