DYREKTOR Brak komentarzy

Rekolekcje Wielkopostne 2018

–  5. 03.2018r. (poniedziałek);

– 6.03.2018r. (wtorek);

– 7.03.2018r. (środa).

Szczegółowy harmonogram rekolekcji dla poszczególnych grup wiekowych przesłany został rodzicom i uczniom wiadomością, poprzez e-dziennik.

Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów w świetlicy szkolnej (zgłoszenia do 01.03.2018r. w sekretariacie szkoły).

W dniach 5-7. 03. 2018 r. obiad wydawany będzie od godz. 12.00 do 14.30