DYREKTOR Brak komentarzy

PODSTAWOWY TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018:

 • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) 
   z zakresu historii i wiedzy o spo
  łeczeństwie – godz. 9:00 
  z zakresu j
  ęzyka polskiego – godz. 11:00

 

 • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 
   z zakresu przedmiot
  ów przyrodniczych – godz. 9:00 
  z zakresu matematyki –
   godz. 11:00

 

 • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 
   na poziomie podstawowym –
   godz. 9:00 
   na poziomie rozszerzonym –
   godz. 11:00

 

WAŻNE INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADKACH: DLA RODZICA /DLA UCZNIA

 Zapraszamy!