Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Zakończył się  drugi i trzeci etap  projektu edukacyjnego Zamek Biskupów Chełmiński  w Lubawie i  jego mieszkańcy organizowanego w ramach współpracy naszej szkoły z Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej.  W drugim etapie projektu, który nosił tytuł Rzecz o Biblii – technika powstawania książek, uczniowie naszej szkoły,  pracując metodą warsztatową w LCAS, mogli się dowiedzieć, jak wyglądała architektura średniowiecznej Europy. Zapoznali się z historią lubawskiego zamku i jego mieszkańcami. Mając założoną czapkę biskupią – mitrę, mogli się wcielić w postaci biskupów rezydujących w murach lubawskiego zamku. Jako że Lubawa przez wiele lat była w posiadaniu oryginalnej Biblii Gutenberga, uczniowie mogli prześledzić jej losy od pierwszego druku, który miał miejsce w latach 1452-1455  do jej powrotu do Polski w 1959 r., przy okazji poznając historię pisma i książki. Każdy z uczniów, trzymając w ręku gęsie pióro i zapisując atramentem kartę pergaminu bądź papieru czerpanego,  mógł przez chwilę poczuć się średniowiecznym skrybą i napisać swój inicjał. Młodsze klasy mogły wczuć się w rolę średniowiecznych budowniczych i za pomocą specjalnych klocków zbudować zamek. W tej części projektu brali udział uczniowie  z klas: IV F,  IV A, V A, VI A, VII B, VII D, VIII A, VIII G, VIII D.

        W piątek, 2 czerwca, odbyła się Gra Miejska pod nazwą Kopernik w Lubawie. Poświęcona była patronowi naszej szkoły. W zabawie wzięli uczniowie z klas: VIII e, VIII g i VIII s. Podzieleni na cztery grupy, pod opieką nauczycieli, przemierzali Lubawę, wykonując kolejno różne zadania.    Elementem gry było sześć głównych przystanków, m.in. na terenie Łazienek Miejskich, obszaru Lubawskiego centrum Aktywności Społecznej i przy ulicy Kopernika. Zadaniem uczniów było wymyślenie nazwy drużyny nawiązującej do patrona szkoły, szukanie związanych z nim informacji  i ciekawostek umieszczonych w książkach i różnych miejscach na terenie wokół LCAS. Mieli także narysować ołówkiem astrolabium uznawane za najbardziej skomplikowane narzędzie obserwacyjne Mikołaja Kopernika.   Wykonywali również „selfie  z Kopernikiem”, przy ulicy jemu poświęconej. Oprócz nich samych znalazła się na nim wydrukowana podobizna astronoma, poproszony o udział w „sesji” mieszkaniec Lubawy lub tabliczka z nazwą ulicy. Ogromne emocje wywołało szukanie wokół zamku informacji i ciekawostek z życia patrona szkoły. Ostatnim zadaniem była praca z szyfrem, za pomocą którego należało napisać ułożoną przez członków grupy treść dotyczącą Kopernika. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością. Za udział  w grze wszyscy otrzymali drobne, słodkie upominki i dyplomy, zaś zwycięska drużyna dodatkowo „książki do pisania” o Mikołaju Koperniku, w których życiorys astronoma połączono z cytatami z jego dzieł i miejscami na notatki uczniów. Zwycięzcom pogratulowano, wszystkim zaś podziękowano za udział   w przedsięwzięciu. Wygrała drużyna  „Cztery ciała niebieskie” w składzie: Natalia Rogowska, Oliwia Włodarska, Zuzanna Ziejewska, Błażej Dmochewicz.                         

W ten sposób zakończono grę upamiętniającą postać polskiego astronoma i autora „De revolutionibus orbium coelestium”, którego myśli stały się jednym z filarów kultury renesansowej. Gra była jednocześnie ostatnim etapem projektu współpracy naszej szkoły  z Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej.

Witold Fafiński

Aleksandra Zimnicka