Agnieszka Hejda Brak komentarzy

19 października 2021 r. odbyła się inauguracja projektu zawodoznawczego

                                                      „STAŻ DROGĄ DO SUKCESU”

Na okoliczność założeń projektu zostały podpisane porozumienia o wieloletniej współpracy partnerskiej między: Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie a firmami uczestniczącymi w przedsięwzięciu: Firmą LIBRO Marek Liberacki, Firmą ORiSTO Sp. z o.o. oraz firmą Jan Szynaka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe SZYNAKA, IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie.

Głównym celem projektu jest kompleksowa pomoc w rozpoznawaniu własnych preferencji edukacyjnych oraz tworzenie przestrzeni osobistego samorozwoju uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Lubawie poprzez uświadomienie młodzieży, iż w firmach/zakładach pracy poza osobami bezpośrednio związanymi z produkcją zatrudnienie znajdują tacy specjaliści, jak: architekci, technolodzy, informatycy, graficy komputerowi, menadżerowie, logistycy itp. Wszelkie działania, jakie będę podejmowane w ramach projektu, mają na celu pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach we współpracy z przedsiębiorstwami rynku lokalnego. Młodzież będzie miała możliwość odbycia staży zawodowych w trakcie kształcenia w szkołach średnich oraz w trakcie studiów wyższych.

Uczniowie poznają charakter pracy projektanta, technologa, grafika komputerowego. Pod okiem tych specjalistów w określonych grupach wykonają projekt mebla, wykorzystując przygotowane do tego materiały, pamiętając o ergonomii i funkcjonalności mebla.

Zapoznają się z procesem produkcji mebli oraz obsługą logistycznąobejmującą magazynowanie mebli wraz z organizowaniem sprzedaży i wysyłką mebli do klienta. Poznają specyfikę pracy osób zarządzających procesem produkcji oraz logistyką firmy. Następnie uczniowie będą mieli możliwość spotkania się z menadżerem produktu – osobą odpowiedzialną za proces produkcji i wykonać zaprojektowany mebel. 

Wszystko to m.in. po to, by po zakończeniu nauki stać się konkurencyjnym na rynku pracy, aby w przyszłości stać się poszukiwanym przez pracodawców, a nie poszukującym pracy

Koordynator projektu
Joanna Kuczyńska pedagog/doradca zawodowy