Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

22.09.2023r.  klasy ósme szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika uczestniczyły w wydarzeniu pt. Miasteczko zawodów i umiejętności – Warmia i Mazury 2023, które odbyło się w Centrum Szkoleń Branżowych WM ZDZ w Olsztynie. Jest to wydarzenie wpisujące się w kalendarium Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2023.  Spotkanie składało się z części  wystawowej, praktycznej i pokazowej. Odbiorcy mogli podejść, obejrzeć i spróbować wykonać jakieś czynności
związane z danym zawodem.

Tekst / zdjęcia: Honorata Lodowska / Katarzyna Trzeszewska