Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Lubawie z okazji Dnia Patrona w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika ogłasza Konkursy dla dzieci i młodzieży zgodnie z podanymi poniżej regulaminami.

Podstawą organizacji Dnia Patrona jest wzbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Mikołaja Kopernika- patrona naszej szkoły oraz poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy historycznej, geograficznej, astronomicznej, ekonomicznej, a także uczczenie pamięci patrona. Szczególną uwagę organizator przywiązuje do poszerzenia wiedzy na temat związków Mikołaja Kopernika z Lubawą