DYREKTOR Brak komentarzy
  1. W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie informuję, że trwają prace i konsultacje z Samorządem ,z innymi jednostkami oświatowymi  dotyczącymi  funkcjonowania szkoły w dniach możliwego strajku.
  2. Rozpoczęcie strajku zaplanowano na 8 kwietnia 2019 r. Z wstępnych danych wynika, że skala strajku w lubawskiej szkole będzie bardzo duża.
    W związku z tym, proszę rodziców, aby w miarę możliwości, zaopiekowali się dziećmi w pierwszych dniach strajku.

Jednocześnie proszę Państwa o zgłaszanie potrzeby prowadzenia zajęć opiekuńczych dla Państwa dzieci- byłoby korzystnie ze względu na organizację takowych zajęć aby Państwo zgłoszenia takie kierowali imiennie do sekretariatu szkoły do dnia 04.04.2019r., oczywiście można dokonywać takowych zgłoszeń każdego innego dnia.

Istnieje realna możliwość całkowitego odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, w konsekwencji zamknięcia placówki na czas strajku.

W związku z powyższym nawet posiadając wiedzę o potrzebach prowadzenia zajęć opiekuńczych dla Państwa dzieci nie jestem w stanie określić czy takowe zajęcia będą się odbywały.

O funkcjonowaniu placówki w kolejnych dniach  będę Państwa informował każdego dnia prawdopodobnego strajku poprzez e-dziennik, w godzinach 11.00-16.00. Godziny mogą ulec zmianie.

3. Informuję, że dyrektor szkoły  spotka się w najbliższym czasie z przedstawicielami Rad Rodziców w celu omówienia organizacji pracy szkoły, w celu omówienia organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Planuje też zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią spotkać się z młodzieżą przystępującą do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty jak i gimnazjalnego

4.Dodatkowo, zapraszam wszystkich Państwa do kontaktu. Najprostsza droga to e-dziennik, telefon. Mile widziany również kontakt osobisty, proszę jednak o wcześniejszy sygnał co do terminu spotkania.

5. Przypominam również, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolonego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie dni 10-12.04.2019r. i 15-17.04.2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(egzaminy przyszłych absolwentów-nie ma zajęć lekcyjnych)

6.W e-dzienniku, na stronie www szkoły oraz na szkolnym portalu społecznościowym fb  sukcesywnie zamieszczane będą wszystkie komunikaty dotyczące strajku.

Z poważaniem

Dyrektor