Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

„Wiedza i tylko wiedza jest drogowskazem życia”.

                                                                       Bolesław Prus

 

12 października 2018 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klas I-VIII i klas III gimnazjalnych przygotowali wraz z opiekunami panią Dorotę Neumann, panią Beatę Bartnikowską, panią Beatę Kasprowicz-Bielską, panią Honoratę Lodowską, panią Joannę Szmelter, pana Michała Kanterewicz, pana Stanisława Grzywacza program słowno-muzyczny.

W części oficjalnej przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk. Do nauczycieli i pracowników szkoły skierował podziękowania i życzenia.

„Nauczyciel  to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek z własnymi osobistymi problemami.

Dziękuję Wam, Koledzy i Koleżanki, za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Dziękuję nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że Wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.

Życzę Wszystkim obecnym kolejnych lat w zdrowiu. Życzę realizacji wszystkich zamierzeń, tych zawodowych i tych prywatnych. Składam wszystkim życzenia pomyślności na kolejny rok pracy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie”.

Życzenia złożyli także burmistrz miasta Maciej Radtke, przewodniczący Rady Miasta Lubawa Jan Sarnowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Zieliński.

W uroczystej akademii wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci i zaproszeni goście.

Uroczystość ta stała się także okazją do wręczenia licznych nagród nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Artykuł/Zdjęcia: Beata Bartnikowska – Jolanta Knoblauch/Katarzyna Trzeszewska  – Głos Lubawski