Agnieszka Hejda Brak komentarzy


14.10.2021 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zaczęła się od ceremoniału, czyli wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pan Dyrektor Mirosław Kowalczyk przywitał wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów i wszystkich uczniów. W swoim przemówieniu mówił o znaczeniu edukacji w społeczeństwie oraz o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za zaangażowanie, trud wychowania i nauczania oraz wiarę w uczniów. Życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miasta z Panem Burmistrzem Maciejem Radtke na czele oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Popłynęło w kierunku pedagogów wiele miłych i ciepłych słów. Wyrażano wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły wyróżniającym się nauczycielom.
Po części oficjalnej młodzi artyści ze starszych klas piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Nad całością części artystycznej czuwały: Pani Bożena Nowakowska i Pani Aleksandra Majka. Zaprezentowały się szkolne zespoły muzyczne: “Papugi” Pana Michała Kanterewicza oraz “Frajda” Pana Stanisława Grzywacza.