Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

KATYŃ

Tej nocy zgładzono wolność
W katyńskim lesie .
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień .
Związano do tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie
Do  Boga i do świata.
Zakneblowano usta!(…)

Feliks Konarski

      82 lata temu na przełomie kwietnia i maja dochodzi do mordu polskich oficerów, którzy w wyniku wojny polsko- sowieckiej we wrześniu 1939 r. dostali się do niewoli. Polskich oficerów zamknięto w specjalnych obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W marcu 1940 roku władze sowieckie zdecydowały o zamordowaniu polskich jeńców, twierdząc że stanowią oni  zdeklarowanych, i nierokujących nadziei  poprawy wrogów władzy  radzieckiej, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa. Więźniów obozu w Kozielsku transportowano   poprzez Smoleńsk i Gniezdowo, a mordowano w     Lesie Katyńskim. Osoby  uwięzione w obozie starobielskim mordowano w siedzibie NKWD obwodu charkowskiego,  a ciała zakopano w rejonie wsi Piatichotki. Więźniów z Ostaszkowa przewożono do siedziby NKWD obwodu kalinińskiego.                                                    

           13 kwietnia 1943 roku Niemcy informują świat o odkryciu masowych grobów w Katyniu. Niemcy kierując się własnym interesem politycznym zapraszają przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do prac ekshumacyjnych. Zdaniem niezależnych ekspertów mordu dokonano wiosną 1940 roku. Także amerykański raport z 1952 roku wskazuje jednoznacznie że mordu tego dokonał Związek Radziecki. Przez długie lata cenzura PRL blokowała próby wskazania faktycznych sprawców. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku ZSRR przyznał się do tej zbrodni.

      Pamiętajmy o tych, dla których honor i ojczyzna były rzeczą najważniejszą. Cześć  ich pamięci.

Tekst: Witold Fafiński