Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

23 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w hali sportowej zebrała się brać uczniowska Szkoły Podstawowej w Lubawie wraz z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły, by pożegnać kolejny rok szkolny.

Przybyli zaproszeni goście: Sławomir Jamroży – zastępca burmistrza, Jan Sarnowski -przewodniczący Rady Miasta, Katarzyna Żuchowska – sekretarz Miasta Lubawa, Anna Tańska – przewodnicząca Komisji Oświaty, radni: Jerzy Brodowski, Tomasz Gul, Marek Mazurowski, Grzegorz Rolka, aspirant sztabowy Szymon Wiśniewski – kierownik Komisariatu Policji w Lubawie, Bolesław Zawadzki – prezes PWiK w Lubawie, Anita Grubalska-Brodawka – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie, Krystyna Treder – p.o. dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie, Iwona Zielińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, Dorota Kowalska – kierownik ŚDS w Lubawie, Zenon Paprocki – dyrektor MOK w Lubawie, Katarzyna Rutkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz media.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor szkoły – Mirosław Kowalczyk, który pogratulował wszystkim uczniom otrzymanej promocji. Absolwentom po raz kolejny życzył wytrwałości w dążeniu do rozwijania pasji. Do rodziców skierował podziękowania za współpracę, zaangażowanie, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie. Gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły – za trud, życzliwość i troskę o kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży, za podejmowany w codziennej pracy wysiłek, trud włożony w wychowanie i bezpieczeństwo uczniów, za inicjatywy, które przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły. Słowo „dziękuję” skierował też do włodarzy miasta, kierowników jednostek – za okazane wsparcie, współpracę.

Głos zabrali zaproszeni goście, między innymi Sławomir Jamroży, który przywołał dwie postaci: Mikołaja Kopernika i życzył, żeby uczniowie naśladowali patrona i rozwijali swoje pasje tak, jak on oraz Walta Disneya, któremu dzięki jego filmom możemy dzielić radość i magię.

Głos zabrała też przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały przez dyrektora szkoły do pana Zenona Paprockiego – dyrektora MOK, pani Kamili Kowalczyk – kierownik LCAS i pani Joanny Długosz – prezes Hullo. Współpraca z Państwem (…) w tym trudnym roku szkolnym to dla nas przyjemność. Dziękuję za zrozumienie, wytrwałość i pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Życzę Państwu oraz sobie, aby tak przebiegała nasza współpraca w kolejnych latach, mimo że opuścimy Wasze mury.

Podczas akademii nastąpiło oficjalne pożegnanie nauczycieli i pracowników odchodzących na emeryturę: pani Teresy Antoniewicz, pana Romana Antoniewicza, pani Teresy Kłosowskiej i pani Marii Brzezińskiej.

W tym roku szkolnym współpracę ze szkołą skończyły dwie panie zasiadające w Radzie Rodziców: pani Katarzyna Rutkowska (przewodnicząca) i pani Wioletta Szarmach (skarbnik). Dyrektor wręczył podziękowania za okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc.

Pani Teresa Antoniewicz, pani Ewa Gomuła, pani Anita Witkowska-Szczepańska otrzymały z rąk dyrektora szkoły gratulacje i podziękowania przesłane przez Kuratora Oświaty w Olsztynie za przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i uzyskanie przez nich tytułów laureatów i finalistów. Pani Beata Kasprowicz-Bielska – za realizację projektów unijnych.

Podczas akademii poznaliśmy Super Absolwenta Szkoły – Honorowy Tytuł otrzymał Jerzy Lontkowski uczeń klasy VIII C za tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym, dwukrotny tytuł laureata Olimpiady Cambridge Challenge, tytuły laureata konkursów szkolnych: przedmiotowych, artystycznych, wysokie wyniki w nauce 5, 6 – średnią dydaktyczną uzyskaną w II etapie kształcenia, w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły, działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta oraz wolontariacką, charytatywną,  kreowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku pozaszkolnym i lokalnym.

Laureatom i finalistom tegorocznych konkursów przedmiotowych zostały wręczone gratulacje, nagrody oraz zaświadczenia, a byli nimi: Jerzy Lontkowski, Julia Twardy, Oliwier Maćkiewicz, Oskar Sendlewski, Jan Filipkowski i Maciej Szefer.

Po tej części nastąpiło wręczenie nagród Burmistrza Miasta Lubawa. Podczas uroczystości Sławomir Jamroży – zastępca burmistrza wraz z Janem Sarnowskim, Anną Tańską wręczyli sześciorgu uczniom nagrody rzeczowe: Jerzemu Lontkowskiemu (otrzymał telefon Apple iPhone), Julii Twardy (otrzymała telefon Apple iPhone), Oliwierowi Maćkiewiczowi (otrzymał tablet Microsoft Surface), Oskarowi Sendlewskiemu (otrzymał telewizor z funkcją smart Philips), Janowi Filipkowskiemu (otrzymał czytnik e-booków PocketBook) i Maciejowi Szeferowi (otrzymał smartwatcha Samsung Galaxy Watch).

Dyrektor oraz nauczyciele-opiekunowie, Anna Dombrowska, Małgorzata Niedźwiecka i Magdalena Filarska, podziękowali uczniom za pracę na rzecz Samorządu Szkolnego, biorącym udział w działaniach wolontariackich oraz Młodzieżowej Radzie Miasta.

W tym roku szkolnym najwyższą średnią dydaktyczną 6,0 zdobyły uczennice z klasy V C: Hanna Stefaniak i Eliza Kasprowicz. Otrzymały gratulacje i nagrody.

Jakub Makszyński uczeń klasy VIII Eodebrał nagrodęza promowanie naszej szkoły, wieloletnie kreowanie wizerunku patrona Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, a Paulina Kulkowska uczennica klasy VIII B – za odwagę, spontaniczność, otwartość – wygłoszone spontaniczne przemówienie podczas pożegnania abslowentów.

Na koniec uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią dydaktyczną (co najmniej 4.75) i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a także brali udział w różnych konkursach, aktywnie współdziałali w organizacjach, zespołach szkolnych, wręczono wyróżnienia i nagrody.

Za nami trudny, wymagający rok szkolny, przed nami czas zasłużonego dpoczynku. Życzymy wszytskim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Zdjęcia: Filip Rożentalski z kl. VII a