Agnieszka Hejda Brak komentarzy

W I półroczu do świetlicy szkolnej uczęszczali głównie uczniowie z młodszych klas oraz oczekujący ma zajęcia dodatkowe. W świetlicy realizowane są zajęcia według planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, który ma za zadanie wspomaganie treści programowe szkoły podstawowej. Uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w  świetlicy. Wychowawcy prowadzą zajęcia realizując założone w nim cele m.in.:

 • Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny uczniów.
 • Przyswajanie nawyków kultury.
 • Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.
 • Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
 • Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Organizowane są m.in.:

 • Zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie kredkami, ołówkiem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.
 • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy logiczne.
 • Zabawy rekreacyjno – ruchowe: zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe, zabawy ruchowe przy muzyce.
 • Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych, zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i magicznego dywanu.
 • Realizowanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.
 • Wizyty z bibliotece szkolnej: przegląd prasy dla dzieci, korzystanie z Internetu, albumów, przewodników, czytanie książek dla dzieci.

Oprócz zabaw i wyżej wymienionych zajęć prowadzona jest praca indywidualna – pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji oraz gry i zabawy o specjalnie dobranych treściach pełniących rolę profilaktyczną i wychowawczą, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zachowania się podczas zajęć świetlicowych, posiłków w stołówce, zabaw na świeżym powietrzu. Wychowawcy szczególną uwagę zwracają na zachowania przejawiające agresję fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczności szkolnej, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na poczucie dobrego samopoczucia w grupie.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej angażowali się w działania na rzecz szkoły. Dla wychowanków organizowane są różnorodne quizy czytelnicze, konkursy wiedzy. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Wśród wielu różnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe. Prace plastyczne uczniów są eksponowane na gazetkach ściennych w świetlicy.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed, po lekcjach, kiedy oczekują na rodziców.