Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 1.10- 08.10.2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

01.10.2021 r.  uczniowie klas I i II otrzymali kolorowanki edukacyjne, w których należało zakolorować odpowiednie cyfry bądź wykonać działania matematyczne.  Dzięki tym ćwiczeniom dzieci utrwaliły wygląd poszczególnych cyfr oraz doskonalili umiejętność liczenia.

Uczniowie klas III pod opieką wychowawcy zmierzyli się z zaszyfrowaną tabliczką mnożenia. Liczyła się szybkość oraz poprawność wykonanych zadań. Nauczyciele wyłonili spośród uczniów po trzech „Ekspertów Tabliczki Mnożenia” z każdej klasy.

Klasy IV i V zmierzyły się z testem „Mistrz Szybkiego Mnożenia”, gdzie w przeciągu 5 minut miały za zadanierozwiązać działania. Liczyła się poprawność oraz szybkość wyliczeń.  Wyłoniliśmy również po trzech „Ekspertów Tabliczki Mnożenia” z każdej klasy.

7 i 8.10.2021 r. wyłonieni „Eksperci” klas IV i V zmierzyli się w zespołach klasowych w drugim etapie konkursu. Uczniowie zmagali się z quizem przygotowanym w aplikacji Kahoot. Uczniowie rozwiązywali zadania na kartce i zaznaczali odpowiedzi na tabletach. Najlepsza spośród  klas czwartych okazała się klas IV e, a spośród klas piątych- klasa V b.

Klasy IV przygotowały również plakaty zawierające ciekawe rymowanki związane z tabliczką mnożenia. Klasy V pod kierunkiem nauczyciela- polonisty napisały piękne listy skierowane do koleżanek i kolegów zachęcające do nauki tabliczki mnożenia.

Uczniowie starszych klas VI ,VII i VIII rozwiązywali zadania, zagadki matematyczne, które oprócz znajomości tabliczki mnożenia wymagały umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Uzyskane rozwiązania umieszczali na karcie z qrkodem, a właściwe rozwiązania po zeskanowaniu pozwalały uzyskać hasło. Zaangażowanie uczniów było ogromne.

Celem całej akcji była przede wszystkim zabawa, która jednoczenie rozwinęła umiejętności matematyczne uczniów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zapraszamy za rok.