DYREKTOR Brak komentarzy

We wtorek 12 grudnia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się jubileuszowa – X Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uroczystość została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy i stanowiła podsumowanie współzawodnictwa szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w naszym województwie w różnych dyscyplinach sportu.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, animatorzy sportu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie reprezentował dyrektor szkoły, Mirosław Kowalczyk.

Dyrektor szkoły odebrał z rąk organizatorów podziękowanie za zaangażowanie i pracę, która przyczynia się do osiągania przez dzieci i młodzież sukcesów sportowych. Organizatorzy podkreślali istotną rolę sportu w wychowaniu młodego pokolenia oraz jego znaczenie jako formy profilaktyki agresji i uzależnień.

Godnym podkreślenia jest fakt iż nasza placówka od kilku lat zajmuje wysokie miejsca w rywalizacji sportowej szkół naszego województwa w kategorii miast.