Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

11 kwietnia 2018r. uczniowie klas III i IV brali udział w V ogólnopolskim konkursie wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu „Bezpieczna Szkoła” zorganizowanym przez Wiedzę i Edukację (9 uczniów z klas III i 11 uczniów z klas IV – poziom 1).

Zakres tematyczny olimpiady obejmował zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (znaki drogowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, telefony alarmowe, zasady ograniczonego zaufania, znaki ostrzegawcze, postępowanie w przypadku zagrożeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych) oraz zdrowia (zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, czynności życiowe, choroby zakaźne i pasożytnicze, układ pokarmowy, zasady higieny osobistej, anatomia i fizjologia człowieka, zmysły człowieka). Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań o różnym poziomie trudności.

Dyplom wyróżnienia otrzymał  Jerzy Lontkowski z klasy III b – za zajęcie najlepszego miejsca w szkole – gratulujemy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnika. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

  • Ogólna liczba uczestników – 3528.
  • Ogólna liczba uczestników z podziałem na klasy/poziomy: poziom 1 – 1449.
  • Miejsce szkoły w zestawieniu ogólnopolskim – 14 z 161.
  • Miejsce szkoły w województwie (warmińsko-mazurskim) – 1.
  • Miejsce szkoły z podziałem na klasy/poziomy w zestawieniu ogólnopolskim: poziom 1 – 12.

Koordynatorami konkursu w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika były:  p.K. Trzeszewska i p.W. Tarasiuk.

Artykuł/Zdjęcia: Katarzyna Trzeszewska/Agnieszka Hejda