DYREKTOR Brak komentarzy

Wyniki egzaminu klas VIII

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

31 lipca 2020 r. uczniowie klas VIII poznali wyniki tegorocznego egzaminu. Po dokonaniu głębszej analizy wyniki z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki prezentują się następująco:

język polski

Wynik w kraju: 59 %

Wynik w województwie: 54, 89 %

Wynik w powiecie iławskim: 54, 07 %

Wynik – gmina wiejska Lubawa: 54, 64 %

Wynik – gmina miejska Lubawa (SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE): 59, 15 % (najwyższy wynik)

język angielski

Wynik w kraju: 54 %

Wynik w województwie: 50 %

Wynik w powiecie iławskim: 46, 08 %

Wynik – gmina wiejska Lubawa: 43, 22 %

Wynik – gmina miejska Lubawa (SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE): 53, 09 % (najwyższy wynik)

matematyka

Wynik w kraju: 46 %

Wynik w województwie: 41, 73 %

Wynik w powiecie iławskim: 40, 62 %

Wynik – gmina wiejska Lubawa: 44, 98 %

Wynik – gmina miejska Lubawa (SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE): 44, 38 % ( wynik wyższy od wyniku w województwie i powiecie)

Klasy ósme Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie to  91 uczniów, co stanowi 10 % wszystkich uczniów naszej szkoły.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło odpowiednio 89 i 90 uczniów.

1 uczeń został zwolniony ze wszystkich części egzaminu i 1 uczeń- Laureat konkursów został zwolniony  z 2 części egzaminu.

Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie to jedyna placówka w mieście Lubawa, uzyskane wyniki egzaminów reprezentują wyniki całej Gminy Miejskiej Lubawa.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników znajdują się na stronie: www.oke.lomza