Agnieszka Hejda Brak komentarzy

W tym roku szkolnym nasza świetlica uczestniczyła w wymianie pocztówkowej między szkołami. Akcja polega na wysyłaniu kartek pocztowych z pozdrowieniami do szkół z różnych zakątków Polski, biorących udział w zabawie. Wymiana pocztówkowa sprawiła uczniom uczęszczającym do świetlicy dużo radości, a jednocześnie wzbudziła zainteresowanie geografią. Uczniowie samodzielnie wypisywali kartki oraz z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia kartek przysyłanych do nas. Kartki zostały umieszczone na tablicy w świetlicy szkolnej wraz z mapą Polski.

     Uczniowie, dzięki takiej formie zabawy nabywali lub doskonalili umiejętność wypisywania kartek pocztowych, kultywowali tradycyjny sposób porozumiewania się, rozwijały ciekawość świata, poznawały piękno naszej ojczyzny oraz uczyły się orientacji na mapie.