Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

             Dnia 2 października 2017 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie. W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły , utworzono dwa okręgi wyborcze: 
nr 1 w szkole przy ul. Rzepnikowskiego, gdzie głosowały klasy 4-6
nr 2 w budynku przy ul. Św. Barbary, gdzie głosowali uczniowie klas 7 oraz 2-3 klas gimnazjalnych
           Wybory były poprzedzone prezentacją kandydatów.  Uczniowie świadomi, że będą mieli wpływ na działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej, składali na plakatach wyborczych swoje obietnice i deklaracje.  

W okręgu nr 1 w wyborach wzięło udział  333  uczniów klas 4-6. Do wyborów zgłosiło się 6  kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

Marcin Błaszkiewicz   kl. 5a                      75  głosów
Kacper Raszkowski    kl. 6a                       57  głosów
Filip Siemiątkowski     kl. 6b                      56  głosów
Natalia Licznerska      kl. 6c                       56  głosów
Aleksandra Deka        kl. 5a                      49  głosów
Wiktoria Górzyńska     kl. 6b                      27 głosów
13 głosów   nieważnych

W okręgu nr 2 w wyborach wzięło udział  318 uczniów klas 7 oraz 2-3 gimnazjum.  Do wyborów zgłosiło się 6 kandydatów, którzy  otrzymali  następującą liczbę głosów:

Rytlewski Mateusz                 kl. 3a/g                           125  głosów
Namjildorj Ewelina                 kl. 3a/g                 .         107  głosów
Truszkowska Amelia              kl. 2 a/g                            21   głosów     
Truszczyńska Dominika        kl. 7d                              18   głosów
Falkowska Oliwia                   kl. 2e/g                           17   głosów
Bagińska Karolina                  kl. 2e/g                           12   głosów
18 głosów nieważnych

Karty wyborcze przeliczyła komisja w składzie:

Kinga Cherkowska                                              kl. 6b
Katarzyna Ciesniewska                                      kl. 6b
Aleksandra Klonowska                                        kl. 2d/g
Aleksandra Ochocka                                           kl. 2 d/g
Martyna Dmochewicz – opiekun szkolny MRML
Anna Dombrowska – opiekun szkolny MRML
Violetta Sławińska – v-ce  dyrektor szkoły

 

Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa otrzymali:

 

Marcin Błaszkiewicz              kl. 5a                   
Kacper Raszkowski               kl. 6a          
Filip Siemiątkowski                 kl. 6b          
Natalia Licznerska                 kl. 6c                    
Aleksandra Deka                    kl. 5a          

Rytlewski Mateusz                kl. 3a/g                 
Namjildorj Ewelina                  kl. 3a/g                 .        

Truszkowska Amelia              kl. 2 a/g               
Truszczyńska Dominika        kl. 7d                  

Falkowska Oliwia                   kl. 2e/g                
Wybory przeprowadzono zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa.

Szkolna Komisja Wyborcza nie stwierdziła żadnych uchybień.

 

Opiekunami   MRML w roku  2017/2018 w Szkole Podstawowej w Lubawie zostały: Anna Dombrowska i Martyna Dmochewicz

Artykuł: Anna Dombrowska