Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Nowy rok szkolny – rozpoczęty! Około tysiąca czterdziestu uczniów 3 września 2018 r. stanęło na boisku Orlik, by powitać nowy rok szkolny 2018/2019.

Apel rozpoczynający nowy rok szkolny zaczął się o godz. 10.00. Uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości: burmistrza miasta Macieja Radtke, zastępcę burmistrza Stanisława Kieruzela, przewodniczącego Rady Miasta  Lubawa Jana Sarnowskiego, ks. Marcina Staniszewskiego, prezesa PWiK Bolesława Zawadzkiego, komendanta policji Artura Sibilewskiego, dyrektora Miejskiego Przedszkola w Lubawie Anitę Grubalską, dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie  Lucynę Janus, dyrektora MOK Zenona Paprockiego, dyrektor OSiR Jacka Różańskiego, kierownika MOPS Bożenę Knabe, radnych: Annę Tańską, Janusza Sobiechowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców  oraz media przywitał dyrektor szkoły Mirosław Kowalczyk.

Dyrektor przywołał w swoim przemówieniu kilka ważnych wydarzeń, które czekają nas w zbliżających się miesiącach: 100-lecie niepodległości, 15-lecie Witamin Szkolnych, 70-lecie nadania imienia naszej szkole, egzaminy klas ósmych i III gimnazjalnych, pożegnanie absolwentów klas ósmych i klasy III gimnazjalnych, wygaszanie byłych gimnazjów.

Szczególne słowa skierował do najmłodszych – pierwszoklasistów, którzy stawili się na apelu w liczbie 150 uczniów. Życzył im uśmiechów na co dzień, wielu przyjaźni, szybkiego zaadaptowania się w nowej rzeczywistości szkolnej, bezpiecznego pobytu w murach szkoły.

Do życzeń przyłączyli się goście oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku szkolnym kilku nauczycieli obchodzi swój jubileusz pracy zawodowej. Z tej okazji dyrektor złożył im życzenia dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Artykuł/zdjęcia:Jolanta Knoblauch/Agnieszka Hejda